Welkom op Brede School Ondiep

vreedzaam we dragen allemaal een steentje bij

In Ondiep werken OBS de Boemerang (Oost en West), OBS Jules Verne, OBS de Rietendakschool (Basisscholen), Spelenderwijs Utrecht, Ludens (KDV Avontuur en BSO Odin) , Harten voor sport en Me’kaar samen in de Brede School Ondiep.

Brede School Ondiep werkt samen aan onderwerpen die voor alle kinderen, ouders, scholen en de buurt van belang zijn. Daarbinnen heeft iedere school de ruimte om accenten te leggen en zich te profileren.

Elk schooljaar worden er nieuwe doelen vastgesteld en vindt er een gezamenlijke evaluatie plaats…

cyberpesten

Ouderbijeenkomst “De Online Wereld”

16 november 2017De online wereld wordt alsmaar groter. Wat doen kinderen online, wat zijn de gevolgen hiervan? Op woensdag 29 november vindt er een bijeenkomst plaats in buurthuis De Speler over onder andere deze vragen. Ook worden onderwerpen zoals cyberpesten en social media besproken. Een mediacoach
Meer lezen...
Buurtsportclub flyer voorkant

Goedkoop sporten in Ondiep!

8 november 2017Graag informeer ik u over het buurtsportclub aanbod in de wijk Noordwest. De buurtsportlessen worden 2 x per schooljaar a 10 weken aangeboden op verschillende locaties in de wijk Noordwest. De eerste les start in de eerste week van december.Voor
Meer lezen...

Kanaleneiland Open: schaken in de wijk.

25 oktober 2017Brede School Ondiep & Brede School Zuilen werken samen aan de start van een nieuw schaakproject. Het doel van dit project is om kinderen, ouders en wijkbewoners met elkaar te laten schaken op verschillende plekken in de wijk. Op 3
Meer lezen...