Welkom op Brede School Ondiep

vreedzaam we dragen allemaal een steentje bij

In Ondiep werken OBS de Boemerang (Oost en West), OBS Jules Verne, OBS de Rietendakschool (Basisscholen), Spelenderwijs Utrecht, Ludens (KDV Avontuur en BSO Odin) , Harten voor sport en Me’kaar samen in de Brede School Ondiep.

Brede School Ondiep werkt samen aan onderwerpen die voor alle kinderen, ouders, scholen en de buurt van belang zijn. Daarbinnen heeft iedere school de ruimte om accenten te leggen en zich te profileren.

Elk schooljaar worden er nieuwe doelen vastgesteld en vindt er een gezamenlijke evaluatie plaats…

Laatste nieuws van Bredeschool Ondiep