Welkom op Brede School Kanaleneiland Zuid

KanaleneilandZuid-A4510_noordoost

Brede School Kanaleneiland Zuid is een samenwerkingsorganisatie tussen twee basisscholen, OBS de Kaleidoskoop en de DaCostaschool, welzijnsorganisatie DOENJA Dienstverlening en peutercentrum Spelenderwijs Utrecht. Samen met andere partners bundelen we onze krachten om de ontwikkelingskansen van de kinderen uit onze wijk te vergroten.

We zetten binnen de brede school sterk in op talentontwikkeling van de kinderen. De kinderen krijgen naschools activiteiten aangeboden waarin zij hun talenten kunnen ontplooien. De docenten talentontwikkeling werken, net als de scholen, vanuit de visie van de…