Brede School Hoograven

Dit najaar hopen we weer een volledig naschools aanbod te kunnen aanbieden aan alle kinderen van de Brede School Hoograven. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Het thema van de activiteiten zal groeten en ontmoeten zijn.

Dit keer zullen er verschillende kunstactiviteiten plaatsvinden tussen de herfst- en de kerstvakantie. Hiervoor werken we samen met verschillende wijkpartners. De kinderen van de Brede School Hoograven zullen zowel onder schooltijd als na schooltijd met elkaar samenwerken aan een gezamenlijk project genaamd ‘Weg…


Hieronder ziet u een overzicht van onze activiteiten:

Laatste nieuws van Brede School Hoograven

Vreedzame Kinderraad opruimactie

18 juni 2021Afgelopen woensdag gingen de kinderen van groep 7 van verschillende scholen de wijk in om op te ruimen. De Vreedzame Kinderraad had deze actie bedacht en georganiseerd. Met behulp van de Vreedzame Ouderraad en andere ouders gingen de kinderen in
Meer lezen...

Zomerschool

17 juni 2021De organisatie Leren voor de Toekomst (partner van het Stadsnetwerk Utrecht) gaat dit jaar het Zomerfestijn organiseren in de eerste twee weken van de zomervakantie voor zowel basisscholieren als middelbare scholieren. Het zomerfestijn vindt vier aaneengesloten dagen plaats van maandag
Meer lezen...

Eerste nieuwsbrief Brede School Hoograven

17 juni 2021In deze eerste nieuwsbrief stellen wij graag alle organisaties aan u voor die samen de Brede School Hoograven vormen. De Brede School nieuwsbrief zal vanaf nu drie keer per jaar verschijnen. Via deze nieuwsbrief willen wij u kort op de
Meer lezen...